โอวาทธรรมครูบากฤษดา สุเมโธ (8)
"..สักแค่เรียนจำอ่านเขียน เหมือนจะรู้แต่ไม่แจ้ง แสร้งทำเป็นรู้ก็ไม่ชัดเจน ไม่ลงปฏิบัติ ผลปฏิเวธย่อมไม่ปรากฏแจ้งในจิตเลย ดั่งเถรใบลานเปล่า.."

"..ขึ้นชื่อว่าบุญก็ดี กุศลภาวนาก็ดี จะมากจะน้อยก็ต้องทำ ถ้าบ่ทำจุดเริ่มต้นก็บ่เกิด เมื่อบ่มีจุดเริ่มต้นแล้วปลายผลก็บ่ปรากฏ ฉันใดฉันนั้น.."

"..จิตดูจิต เกิดจิตเหนือจิตที่สติครอง นั้นแหละมหาจิต ย่อมมีกำลังเหนือจิตธรรมดา อะไรมารู้ทันได้ วางได้เฉยละเลยเอย.."

"..เอาจิตภาวนาแล้วหมั่นดูกาย มิใช่เอาปากภาวนาแล้วมัวดูแต่คนอื่น บาปกรรมเกิดเสียเปล่า.."

"..จริงบ่เห็น เห็นบ่จริง ดั่งลิงได้แก้ว นิ่งได้เฝ้าเพ่งมองมักครองจริง ยิ่งไม่พูด.."

"..พูดนั้นนี่อวดรู้ใครก็พูดได้ แต่จะได้ในสิ่งที่พูดไหม นั่นสำคัญกว่า ผู้ได้มักหลบพูด ผู้พูดมักอยากดัง.."

"..ใครนับถือบ่นับถือหรือจะว่ายังไงก็แล้วแต่ ถ้าใจเรามีที่พึ่งแล้ว สิ่งเหล่านี้ดั่งลมผ่านหน้าไม่มีผลกับเราใดๆ พากันหมั่นปฎิบัติภาวนา เพียรไป เพียรไป.."

"..แมลงวันชอบของเน่า คนใจพระใจเจ้าชอบของหอม.."

"..คนเราจิตใจต้องหนักแน่นมั่นคงดั่งขุนเขาศิลา ถึงแม้นจะโดนลมพายุฝนกระหน่ำสักปานไหน ก็ไม่หวั่นไหวโอนเอียง เปรียบดั่งผู้มีสติมั่นคงย่อมพิจารณารู้ทันสิ่งกระทบในจิตตนให้รู้ได้วางลงเฉย นั้นแหละจิตของผู้ปฏิบัติมาดี ย่อมไม่พบหนทางเสื่อมในสิ่งใดเอย.."

"..ขึ้นชื่อว่าพระธรรม ถ้าได้งอกในจิตในจิตผู้ใดแล้ว จะมองอะไรสิ่งไหนมันจะทุกข์จะสุขก็ลงที่ธรรมทั้งหมด แม้นวันสุดท้ายแห่งชีวิตใกล้จะสิ้นลม จิตก็ลงที่ธรรมอยู่ดี นั้นแหละอริยะสมบัติโดยแท้.."

"..ทำบุญแล้วกายเน่าเราสบาย แต่ถ้าทำภาวนาแล้วถึงกายไม่เน่าก็ยังสบาย.."

"..ขึ้นชื่อว่าความเค็ม ของเกลือกับน้ำทะเลนั้นเป็นความเหมือนที่แตกต่างกันด้วย รสชาติ เช่นเดียวกับรู้ธรรมในตำรากับรู้ธรรมนอกตำรา ฉันใดก็ฉันนั้น.."

"..กำลังจิตฉันน้อยแค่แสงหิ่งห้อย ใยจะแข่งพระอาทิตย์ได้ ต้องขอบาระมีผู้เลิศทั้งหลายนำ บาระมีธรรมมาสถิต วัตถุมงคลธาตุ น่ะถึงจะเต็มล้นสว่างไปโลกธาตุเอง.."

"..ใจพระใจธรรม ถ้ามีในตนแล้ว อยู่ที่ไหน ย่อมสงบเย็น.."

 
Visitors
Today 2,045
Yesterday 489
Total 1,285,209
Page Views
Today 2,099
Yesterday 536
Total 1,596,587
Email :   Password :      Forgot Password   Member Register
           Facebook 
   กลุ่มศิษย์ครูบากฤษดา สุเมโธ 
           วัดสันพระเจ้าแดง
Latest News
About Us
 
เว็บสำเร็จรูป
×