โอวาทธรรมครูบากฤษดา สุเมโธ (9)"..วันนี้ฉันอายุยังไม่มากนักยิ่งเป็นการดี ด้วยความดีที่ติดตัวมาแต่ปางก่อนก็พอถูๆไถๆไปได้บ้าง ลำบากบ้างโล่งบ้างเป็นธรรมดา แต่ที่ต้องทำวัดตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนั้น มิได้หมายว่าเราไม่เผื่อแผ่ให้ใคร ใดๆก็เพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่มาในวันข้างหน้า ยามเมื่อฉันอายุมากขึ้นหรือชราลงไป วันนั้นแหละเราถึงพร้อมด้วยกำลังพล กำลังสติปัญญาสามารถในทุกๆด้าน สามารถที่จะเผื่อแผ่สาธารณะประโยชน์โดยส่วนรวมคืนให้กลับวัดวาอารามและที่สาธารณะที่อื่นๆได้ ตลอดถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายแม้นแต่คุณแห่งผืนแผ่นดินไทย เราก็ต้องทดแทนเช่นกันสืบไป ณ เบื้องหน้า ตัวเรามิหวังบุญใดๆ แต่หวังให้เขาเหล่านั้นได้ทางพ้นทุกข์ทั้งปวง.."

"..คนเราบางทีเหมือนกบแก่เฝ้าดอกบัวในหนอง ดอกบัวบานทีไร มวลหมู่ผึ้งแมงภู่บินมาแต่ไกลหอบหิ้วนำไปเชยชมหมด เสียดายบางครั้งคนเรามักมองสิ่งที่มีค่าใกล้ตัวไม่เห็น กลับไปมองสิ่งอะไรที่ไกลเกินมือเอื้อมถึง.."

"..ถ้าคิดว่าทำบุญมากๆ แล้ว ฉันจะรัก แสดงว่าแกไม่รู้จักฉัน คิดผิดแล้ว บาทนึง สลึงนึง ถ้ามาจากใจแกจริงๆ ฉันยังอนุโมทนามากกว่าแกทำบุญเยอะๆ เพื่อเอาหน้า จำไว้นะ.."

"..ทุกศาสนาย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดี แต่ต่างกันที่ความละเอียดของจิต เราพุทธศาสนิกชนโชคดีที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนา.."

"..เรามิใช่พระอริยะบุคลใดๆ อย่ายกอะไรไปมากกว่านี้เลย ให้เราอยู่ปกติแบบนี้เถอะดีกว่า เราชอบธรรมดาๆแบบนี้.."

"..ความมั่นคงแห่งจิตใจ ที่ฝึกฝนมาดี ไม่หลอมละลายไปกับลมปากหรือสิ่งกระทบใดๆหลอก ยิ่งตียิ่งแข็งยิ่งทุบยิ่งแกร่งดังเหล็กกล้า.."

"..ถ้าเจดีย์ไม่มีวันพังทลาย ก็แปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ ไม่เป็นจริงน่ะสิ และการที่สิ่งก่อสร้างพังทลายเท่ากับเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ตามไปสร้างบารมี ซ่อมแซมบูรณะ สืบทอดพระศาสนาต่อไปได้อีกน่ะ.."

"..กายล้มได้ แต่อย่าให้ใจล้ม.."

"..จิตมองกายเป็น มักเย็นและเห็นรู้.."
 
Visitors
Today 21
Yesterday 2,056
Total 1,285,241
Page Views
Today 21
Yesterday 2,110
Total 1,596,619
Email :   Password :      Forgot Password   Member Register
           Facebook 
   กลุ่มศิษย์ครูบากฤษดา สุเมโธ 
           วัดสันพระเจ้าแดง
Latest News
About Us
 
เว็บสำเร็จรูป
×